VERKLARING GEGEVENSGEBRUIK

Uw persoonlijk gegevens worden verzameld, verwerkt, overgedragen en gebruikt door uw dealer, Opel Nederland, Opel Automobile GmbH (Rüsselsheim, Duitsland) en OnStar Europe Ltd. (Luton, UK) voor marketing, marktonderzoek en het bijhouden van verkoopgegevens.

Indien nodig, wordt deze informatie ook aan dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van Opel Automobile GmbH en haar retailers, agenten en leveranciers bekend gemaakt voor bovengenoemde doeleinden.

Voor deze doeleinden worden uw gegevens doorgegeven en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Alle stappen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld.

Lees de Privacy & Cookies Policy voor meer informatie.